Vanaf 1 juli nieuwe BTW-regels voor e-commerce

Verkoop je via jouw webshop of marktplaatsen (zoals Amazon of bol.com) ook aan buitenlandse consumenten in de EU? Online kan je makkelijk miljoenen klanten bereiken, wat nieuwe opportuniteiten creëert voor jouw e-business. Tegelijk brengt dit extra btw-administratie met zich mee en is de concurrentie van goedkope webshops van buiten de Europese Unie groot. 

Om die reden gaan er op 1 juli nieuwe regels in werking voor cross-border e-commerce. Onderstaande nieuwe Europese btw-richtlijn heeft geen impact op jouw webshop of verkoop op marktplaatsen indien je enkel aan Belgische particulieren levert.

2 belangrijke wijzigingen:

Verkopen binnen EU

Huidige regels:

Als je vandaag als Belgische ondernemer verkoopt aan klanten in andere EU-lidstaten, kom je in aanraking met verschillende btw-regimes. Voor B2C e-commerce bepaalt nu elke lidstaat afzonderlijk de jaarlijkse omzetdrempel. Deze waarde varieert van 35.000 euro tot 100.000 euro, excl. btw. Genereer je in een land meer omzet dan de aangegeven grens, dan is een lokaal btw-nummer met bijbehorende aangiftes en betalingen vereist. Zolang je onder die grens zit, blijft standaard de Belgische btw van toepassing. 

Aanpassing vanaf 1 juli 2021:

Op 1 juli worden de afzonderlijke drempels vervangen door één overkoepelende drempel van 10.000 euro excl. btw die geldt voor alle B2C intra-EU afstandsverkopen samen. Aangezien de nieuwe grens voor totale buitenlandse omzet binnen de EU veel lager ligt, zullen ondernemingen sneller buitenlandse btw moeten afdragen dan voorheen. Boven deze grens dien je lokale btw-tarieven van de eindklant aan te rekenen in plaats van Belgische btw.

Op webshops is het verplicht om prijzen inclusief btw te vermelden wanneer je aan consumenten verkoopt. Voor niet-Belgische klanten kan je dan kiezen om hen meteen de lokale btw te tonen of de prijs te tonen incl. Belgische btw. In het laatste geval neem je de btw-verschillen in rekening bij het afronden van de bestelling. 

Om het afdragen van verschuldigde buitenlandse btw te vereenvoudigen werd One Stop Shop (OSS) gelanceerd. Dankzij het één-loketsysteem kan de intracommunautaire btw op kwartaalbasis worden afgedragen via een gecentraliseerde btw-aangifte en worden lokale registraties en aangiftes overbodig. In de Belgische aangifte staat dan de verkoop per lidstaat met bijbehorende btw vermeld. Bedrijven in ons land kunnen deze OSS-aangifte indienen via het Intervat portaal. Lees hierover meer op de website van de FOD Financiën. De Belgische btw-administratie is dan verantwoordelijk voor de doorstorting van de buitenlandse btw aan de betrokken lidstaten.  

Import van buiten EU

Een andere belangrijke wijziging die vanaf 1 juli in werking treedt, is de regelgeving omtrent invoer van goederen buiten de EU. Goedkope webshops, vaak Chinese webshops, genieten momenteel van een btw-vrijstelling voor goederen met een totale waarde tot 22 euro. Voor zendingen met hogere waarde dient de klant de verschuldigde btw te betalen op het moment de levering, wat vaak voor onaangename verrassingen zorgt. 

Omdat deze btw-vrijstelling oneerlijke concurrentie veroorzaakt, vervalt dit voordeel voor buitenlandse e-commerce spelers. Zo wil de Europese Commissie een gelijk speelveld creëren door op elke verkoop aan consumenten in de EU btw te heffen. Deze aanpassing is vooral belangrijk voor niet-EU webshops, Europese marktplaatsen met verkopers van buiten de EU en dropshipping. 

Voor niet-EU verkopers treedt er ook een vereenvoudigd systeem in werking om de btw op online verkopen met een maximale waarde van 150 euro te voldoen. Zij kunnen gebruik maken van Import One Stop Shop (IOSS). De invoer zelf wordt vrijgesteld van btw en de btw van verkopen op afstand komt in een gecentraliseerde maandelijkse IOSS-aangifte terecht. 

Worden de ingevoerde goederen op een marktplaats verkocht in plaats van een eigen webshop? Als in dat geval de waarde minder dan 150 euro bedraagt, is de marktplaats verantwoordelijk voor het innen en afdragen van de btw.

Verkoop je zelf aan klanten in de UK en wereldwijd? In dit artikel over export vind je meer informatie over verkopen buiten de EU en de nodige douaneformaliteiten.