COVID-19 Update

English version below

Met de nieuwe heropflakkering van Covid-19 besmettingen en het mogelijk vooruitzicht op een tweede golf in Q4 hebben wij bijkomende maatregelen getroffen.

Maatregelen die reeds van kracht zijn sinds de lockdown van maart:

 • Regelmatig verplicht handen wassen en ontsmetten
 • Mondmaskers zijn in het hele warehouse verplicht
 • Afstandsregel van 1,5 meter moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden
 • Inzetten van tijdelijke arbeidskrachten worden tot het minimum beperkt
 • Verplichte registratie van elke bezoeker
 • Geen rondleidingen meer in het warehouse

Bijkomende maatregelen vanaf vandaag:

Sinds deze week hebben we de volledige staff verdeeld in drie groepen die gescheiden van elkaar werken en leven binnen het bedrijf. Werkplaats, sanitair en eetgelegenheid zijn voor deze drie groepen strikt opgedeeld en gescheiden.

Dit zorgt ervoor dat bij een besmetting binnen één van deze groepen de andere twee groepen gewoon kunnen verder werken. Zo proberen we alvast onze continuïteit veilig te stellen mocht er zich toch een calamiteit voordoen.

Mocht u hierbij nog vragen hebben aarzel dan zeker niet ons te contacteren.

Stay safe!


With the new resurgence of Covid-19 infections and the possible prospect of a second wave in Q4, we have taken additional measures.

Measures already in force since the March lockdown:

 • Regularly hand washing and disinfection
 • Face masks are mandatory throughout the warehouse
 • Distance rule of 1.5 meters must be respected as much as possible
 • Deployment of temporary workers is limited to the absolute minimum
 • Mandatory registration of every visitor
 • No more tours of the warehouse

Additional measures from today:

Since this week, we have divided the entire staff into three groups that work and live separately from each other within the company. Workplace, sanitary facilities and dining facilities are strictly divided and separated for these three groups.

This ensures that in case of contamination within one of these groups, the other two groups can continue to work. In this way we try to safeguard our continuity in the event of a calamity.

If you have any questions, do not hesitate to contact us.

Stay safe!